PROF.DR.SC. DRAGAN BABIĆ ZA POSLOVNI GLOBAL: Teško ekonomsko stanje u BiH sve češće vodi u depresiju, a osobe s psihičkim smetnjama kod nas su posebno stigmatizirane

O sve većem utjecaju nezaposlenosti, teške ekonomske i materijalne situacije te vrlo loše ukupne socijalne slike na psihičko zdravlje stanovništva, kako u BiH, tako i u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i Mostaru, za Poslovni global govori ugledni profesor na Medicinskome fakultetu, Fakultetu zdravstvenih studija te Filozofskome fakultetu Sveučilištu u Mostaru, neuropsihijatar prof.dr.sc. Dragan Babić, inače subspecijalist socijane […]

Continue Reading