Poznat raspored dežurstava ljekarni u Mostaru za 2024. godinu

Iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije priopćili su raspored dežurstava ljekarni u Mostaru za cjelokupnu 2024. godinu: – Dežurna ljekarna u siječnju: Lupriv Pharm, Ulica braće Fejić 50; – Dežurna ljekarna u veljači: Alpha Plus, Ulica dr. Ante Starčevića 52; – Dežurna ljekarna u ožujku: Lupriv Plus, Ulica Stjepana Radića 37; – […]

Continue Reading

GRAD MOSTAR Gradska uprava od ponedjeljka na jednomjesečnom kolektivnom godišnjem odmoru

Temeljem članka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara br.: 4/04) i („ Službeni glasnik Grada Mostara broj: 8/09 i 15/10), a u svezi s Odlukom o načinu korištenja godišnjeg odmora za 2018. broj:02-36-6873/18 od 5.6. 2018., državni službenici i namještenici Gradske uprave Grada Mostara, osim pripadnika Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, koristit će […]

Continue Reading