Jedinstvena Strategija digitalne Hrvatske do 2032.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s 40 institucija napravit će jedinstvenu Strategiju digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. kojom će biti obuhvaćena i digitalna tranzicija gospodarstva te digitalizacija javne uprave i pravosuđa. Taj ured je priopćio kako je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje će se uz ostalo voditi odredbama šireg […]

Nastavi čitati