Jedinstvene digitalne vozačke dozvole u EU i lakša naplata kazni počinjenih u drugoj državi članici

Europska komisija je u okviru zakonodavnog paketa o cestovnoj sigurnosti, predložila uvođenje jedinstvene digitalne vozačke dozvole u EU-u i nova pravila koja će olakšati naplatu prometnih kazni počinjenih u nekoj drugoj zemlji članici, kao i oduzimanje vozačkih dozvola. Paketom se nastoji pojednostaviti pravila o vozačkim dozvolama i istodobno ih prilagoditi tehnološkom i medicinskom napretku kako […]

Nastavi čitati