Ljubuški: Instalirano pet agrometeoroloških stanica za digitalno upravljanje zemljištem

Na pet lokacija na području Grada Ljubuškog je instalirano pet agrometeoroloških stanica kojima je omogućeno digitalno upravljanje zemljištem za veće prinose u poljoprivredi. Crnopod, Studenci, Pregrađe, Šipovača i Plantaža u Ljubuškom su lokacije postavljenih stanica kojima će se pratiti različiti parametri i na osnovu toga donositi preporuke za različite agronomske aktivnosti i intervencije na poljoprivrednim […]

Nastavi čitati