Usvojen Plan restrukturiranja Aluminija i osnovano društvo AL Trade d.o.o. Mostar

Na redovitoj Skupštini dioničara Aluminija d.d. Mostar, održanoj pod predsjedanjem Adnana Frljaka, koji je zastupao interese dioničkoga paketa Vlade Federacije BiH, Aluminijevi su dioničari usvojili čitav niz za Društvo vitalnih odluka, a najbitnije su svakako one o usvajanju Statuta Aluminija, osnivanju supsidijarnoga društva AL Trade d.o.o. Mostar, zajedno s usvajanjem Statuta toga novog društva, potom […]

Continue Reading

Samir Anić, Davor Ramljak i Branko Sesar imenovani u Nadzorno vijeće Aluminija

Tri člana Nadzornoga vijeća Aluminija d.d. Mostar, koji u tomu tijelu zastupaju interese malih dioničara, imenovani su na današnjoj, ponovljenoj Skupštini dioničara Društva, a riječ je o Samiru Aniću, Davoru Ramljaku i Branku Sesaru. Prethodno su, sukladno dnevnomu redu, većinom glasova nazočnih dioničara i njihovih pravnih zastupnika, službeno te dužnosti razriješeni Krunoslav Beljo, Ivica Galić […]

Continue Reading