OBUSTAVA PROMETA Nastavak radova na kolektoru Grada Mostara

Od sutra, u utorak 26. veljače 2019.g. planira se započeti s nastavkom radova na kolektoru Grada Mostara, u ulici Dr.Ante Starčevića na dijelu od hotela “Ero” do spoja sa ul. Vokića i Lorkovića u dužini L=270m, a na osnovu Ugovora koji je potpisan između Grada Mostara i HP Investinga. Navedeni dio ulice bi se zatvorio […]

Continue Reading

NEUM Odobrena sredstva od 150.000 KM za nastavak izgradnje kanalizacijskog kolektora

Pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog poziva za dodjelu sredstava u vidu financijske pomoći kao potpora realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/2, u okviru LOT3 (Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH) ostvario je projekt Općine […]

Continue Reading