HARMONIZACIJA PROPISA Riba i riblji proizvodi jedan od strateških proizvoda animalnog podrijetla koje BiH može izvoziti u EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o poduzimanju aktivnosti na usklađivanju domaćeg zakonodavstva i provođenju acquisa za oblast ribarstva i akvakulture. Ministarstvo će u idućem razdoblju biti fokusirano na harmonizaciju propisa, promoviranje ove gospodarske grane, apliciranje za međunarodne fondove za razvoj istraživačke infrastrukture, poboljšanje unutarnje koordinacije i kontrole te […]

Nastavi čitati