Uspješna suradnja EFSA-e s nadležnim tijelima za hranu u BiH

Prije ulaska u Europsku uniju, zemlje u procesu pristupanja moraju ispuniti određene uvjete. Sigurnost hrane igra važnu ulogu u pregovorima za članstvo u EU. U okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), koji se financira iz sredstava Europske komisije, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) radi s pretpristupnim zemljama. Intenzivna suradnja između EFSA-u institucijama Bosne i […]

Nastavi čitati