Uspješno zaključena još jedna bogata godina u plodnomu radu Galerije Aluminij

Uspješnom 2016. godinom Galerija Aluminij osvjedočila je svoj stalan rast, s ukupno 18 ostvarenih kulturnih zbivanja i rekordnih 5700 posjetitelja, koliko ih je lani uživalo u djelovanju Aluminijeva kulturnog hrama u gradu na Neretvi. Kako u samostalnoj organizaciji, tako i u suradnji s Filozofskim i Fakultetom PMOZ-a Sveučilišta u Mostaru, Maticom hrvatskom Mostar, Maticom hrvatskom […]

Nastavi čitati