Javna rasprava o Nacrtu Zakona o imovini ŽP

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o imovini Županije Posavske održana je u zgradi Skupštine ŽP u Domaljevcu. Zakon o imovini ŽP predstavili su Pero Radić, ministar pravosuđa i uprave ŽP i Marko Dujak, pomoćnik ministra u ministarstvu pravosuđa i uprave. U javnoj raspravi sudjelovao je Blaž Župarić, predsjednik Skupštine ŽP sa zastupnicima i suradnicima te […]

Nastavi čitati

SKUPŠTINA ŽZH Usvojeni Nacrt Zakona o turizmu ide u javnu raspravu

Na šestoj redovitoj sjednici Skupštine Županije Zapdanohercegovačke održane u Širokom Brijegu predstavljen je i jednoglasno usvojen Nacrt Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke. Nakon što je ministar gospodarstva Dario Sesar pojasnio kako na Federalnoj razini ne postoji Zakon o turizmu i kako nije na trajnoj osnovi dogovorena podjela nadležnosti između Federacije i Županija, upoznao je nazočne […]

Nastavi čitati

JAVNA RASPRAVA Izdavanje okolišnog dopuštenja za MHE Volujak

Općina Prozor – Rama obaviještena je od Federalnog Ministarstva okoliša i turizma da je u tijeku postupak izdavanja okolišne dozvole za „Mini hidroelektranu Volujak“. Sastavni dio dokumentacije po kojoj će se vršiti izdavanje okolišne dozvole jeste Studija utjecaja na okoliš, koja je Ministarstvu dostavljena od investitora, firme „MM Energi“ d.o.o. Prozor – Rama. Procjena utjecaja […]

Nastavi čitati

JAVNA RASPRAVA Planirani proračun Grada Mostara za 2019. godinu 57 milijuna maraka

Proračun Grada Mostara za 2019. godinu planiran je u iznosu od oko 57 milijuna maraka, a čelnici Grada naglašavaju kako bi on trebao biti usvojen u najkraćem mogućem roku. Javna rasprava o Nacrtu proračuna Grada Mostara za 2019. održana je danas Mostaru, nakon što je Dom naroda Parlamenta Federacije BiH ranije usvojio Prijedlog zakona o […]

Nastavi čitati

Javna rasprava o Nacrtu proračuna Grada Mostara za 2019. godinu

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je u srijedu 20.2. 2019. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o proračunima u FBiH („Službene novine Federacije BiH broj: 11/19“), kojim se omogućava Gradonačelniku Mostara da uz suglasnost načelnika Odjela za financije i nekretnine donese Proračun Grada Mostara za 2019. godinu U cilju pripreme Proračuna Grada Mostara […]

Nastavi čitati

Nacrt Urbanističkog plana Međugorja i Bijakovića u javnoj raspravi do 22. ožujka

Nacrt Urbanističkog plana naseljenih mjesta Međugorje i Bijakovići stavljen je na javnu raspravu koja će trajati do 22. ožujka 2019. godine. U mjesec dana, koliko će trajati javna rasprava, zainteresirane fizičke i pravne osobe moći će izvršiti uvid u Nacrt Urbanističkog plana za naseljena mjesta Međugorje i Bijakovići, sudjelovati u javnoj prezentaciji nacrta plana te […]

Nastavi čitati

TOMISLAVGRAD Održana javna rasprava o utjecaju na okoliš hidroelektrane Vrilo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u Tomislavgradu je bilo domaćinom javne rasprave o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju crpne hidroelektrane Vrilo kod Tomislavgrada. U raspravi je sudjelovalo stotinjak predstavnika mjesnih zajednica (Prisoje i Kovači), organizacija civilnoga društva, lokalnih vlasti, Elektroprivrede RH, znanstvenika… Dnevnim redom bila je […]

Nastavi čitati

INTEGRIRANA METODOLOGIJA Predstavljanje nacrta strategije razvoja općine Čitluk za razdoblje 2019.-2027.

U Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk, 09. studenog s početkom u 11 sati, održat će se sastanak (javna rasprava) Partnerske grupe (PA) u sklopu izrade strategije integriranog razvoja općine Čitluk. Na sastanku će biti predstavljen nacrt strategije razvoja općine Čitluk za razdoblje 2019.-2027., kao rezultat rada svih članova ORT-a (općinskog razvojnog tima), sektorskih grupa (gospodarstvo, […]

Nastavi čitati

TOMISLAVGRAD Javna rasprava o istraživanjima radi izgradnje reverzibilne hidroelektrane na istražnom prostoru Šuica

Javna rasprava za izdavanje Rješenja za dodjelu odobrenja za geomehaničko i geološko istraživanje, a radi buduće izgradnje građevnih i hidrotehničkih objekata (reverzibilna hidroelektrana s pripadajućim objektima) na istražnom prostoru Šuica u općini Tomislavgrad, održat će se u utorak, 17. srpnja u zgradi Općine Tomislavgrad (mala dvorana) s početkom u 10 sati. Na javnoj raspravi mogu […]

Nastavi čitati

REKONSTRUKCIJA Evo kako će izgledati raskrižja M-6 i M-17 u Tasovčićima, most preko rijeke Bregave te magistralna cesta M-17, dionica Tarčin – Konjic

JP Ceste FBiH poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Čapljina i naselja koja gravitiraju području namjeravane gradnje za projekt Rekonstrukcije raskrižja M-6 i M-17 u mjestu Tasovčići i Rekonstrukcije mosta preko rijeke Bregave na cesti M-17 da sudjeluju u javnoj raspravi, koja će se održati u Čapljini, u dvorani Općinskog vijeća (zgrada […]

Nastavi čitati