Približavanje usluga kapetanije unutarnje plovidbe stanovništvu ŽP

Usvojena je Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Županije Posavske Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Tragom prethodne godine kada je Vlada Županije Posavske već omogućila poslovni prostor za korištenje na godinu dana zbog korištenja potencijala rijeke Save, te približavanja usluga Kapetanije Ostrožac stanovništvu Županije Posavske, zahtjev je odobren. poslovni-global.ba

Nastavi čitati