ANKETIRANJE POSLODAVACA Iskazana zanimanjima u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu i trgovini – izražen nedostatak potrebnih kvalifikacija radnika

Federalni zavod za zapošljavanje i županijske službe za zapošljavanje krajem 2018. godine provele su anketiranje 1.034 poslodavca registrirana u Federacij BiH, a koji imaju pet i više radnika. Ova aktivnost provodi se u sklopu istraživanje tržišta rada u Federaciji BiH u cilju dobijanja kvantitativnih i kvalitativnih podataka izravno od poslodavaca, a koji su neophodni za […]

Nastavi čitati