USVOJEN PLAN POSLOVANJA EP HZHB ZA 2019. – 2021. Sigurna i kvalitetna opskrba kupaca električne energije, značajna investicijska ulaganja…

U sjedištu Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg ­Bosne d.d. Mostar, danas je održana 36. skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar na kojoj je predsjedavala Jasmina Pašić, punomoćnica Vlade Federacije BiH u ime državnoga kapitala BiH. Na Skupštini je 100 % većinom glasova dioničara donesena Odluka o usvajanju Plana poslovanja JP “ELEKTROPRIVREDA HZ HB” d.d. Mostar […]

Nastavi čitati