MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE HNŽ-a Subvencioniranje nabave novih motokultivatora i priključaka do 1. rujna

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ donijelo je Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2017. godinu, koji se nalazi na web stranici www.mpsv-hnz-k.ba. U Naputku je pored propisane potpore za podizanje novih nasada – vinograda, masline i šljive, propisana i potpora za subvencioniranje nabave novih […]

Continue Reading