BiH pristupila Međunarodnom vijeću za masline

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o pristupanju Bosne i Hercegovine Međunarodnom vijeću za masline (IOC – International Olive Council) sa sjedištem u Madridu (Španjolska). Zadužuje se Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da nastavi aktivnosti u pravcu pristupanja Bosne i Hercegovine Međunarodnom vijeću za maslinu. Informacija sadrži aktivnosti […]

Nastavi čitati