Produljenje roka za podnošenje prijava s elektroničkim potpisom

Uprava za neizravno oporezivanje produžila je početak primjene podnošenja PDV prijave elektroničkim putem uz korištenje kvalificiranog certifikata za velike porezne obveznike do lipnja 2023. godine. Prema Pravilniku o prijavi PDV-a objavljenom u Narodnim novinama 47 od 19. srpnja 2022. godine, obveza podnošenja prijave korištenjem kvalificiranog digitalnog certifikata predviđena je za velike porezne obveznike od 1. […]

Nastavi čitati

Županija ZH produljila rok za distribuciju premije zdravstvenog osiguranja do 16. travnja

Zbog iznimno velikog interesa te značajnog broja zahtjeva osiguranih osoba kao i tehničkih poteškoća u primjeni novog informatičkog sustava, Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke produljio je rok za distribuciju premija zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu odnosno markica i to do 16. travnja 2018. godine. Odluku o produljenju roka za uplatu premije osiguranja za 2018. […]

Nastavi čitati