15. MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA Dr. Babić: Komunikacija u medicini jedna je od ključnih stepenica na putu k uspješnoj dijagnozi i liječenju bolesnika

Mostarska psihijatrijska subota 15. godinu zaredom pokušava doprinijeti podizanju razine i afirmiranju mostarske psihijatrije i, u neku ruku, postala je lučonoša mostarske akademske psihijatrije, pa i medicine.  Ponosni smo na naš rad i uspjeh i nastojat ćemo i dalje maksimalno baviti se strukom i znanošću i tako učiti da bismo što bolje pomogli našim pacijentima […]

Nastavi čitati