JP EP HZHB Donesena Odluka o opskrbi električnom energijom Aluminija d.d. Mostar od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine s odgodom plaćanja

U sjedištu Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg ­Bosne d.d. Mostar, danas je održana 35. (izvanredna) skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar na kojoj je predsjedavala Jasmina Pašić, punomoćnica Vlade Federacije BiH u ime državnoga kapitala BiH. Na skupštini je većinom glasova dioničara donesena Odluka o opskrbi električnom energijom Aluminija d.d. Mostar od 1. siječnja 2019. […]

Continue Reading