EP: Punionice za električne automobile na svakih 60, za kamione i autobuse 120 km

Europski parlament usvojio je nova pravila vezana uz izgradnju infrastrukture za punjenje električnih vozila i vozila koja kao pogonsko gorivo koriste vodik. Prema pravilima koje je usvojio Europski parlament, punionice za električne automobile s minimalnom snagom od 400 kW moraju biti instalirane svakih 60 kilometara duž TEN-T osnovne mreže do 2026. godine, koja se mora […]

Nastavi čitati