RAČUNOVODSTVO Novine u financijskom i korporativnom izvješćivanju uvesti u nastavu ekonomskih fakulteta

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru bio je domaćin dvodnevnoga, tradicionalanog V. susreta katedri za računovodstvo zemalja regije održanog na Vlašiću. Ovogodišnja tema susreta bila je „Stanje i perspektive računovodstvene profesije u zemljama jugoistočne Europe – izazovi u financijskom i korporativnom izvješćivanju“. Cjelokupni događaj bio je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu susreta održan je […]

Continue Reading