Vlada FBiH: Putem interneta uvid u stanje uplaćenih doprinosa

Smanjenje rada na crno, jačanje discipline u oblasti doprinosa i podnošenja prijava u Jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate doprinosa, temeljni su razlozi zbog kojih je Vlada FBiH odlučila da utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa uputi u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku. Jednom od […]

Continue Reading