Za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH 75.000.000 KM

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH”, utvrđenih proračunom FBiH za 2022. godinu, u iznosu od 75.000.000 KM. Odobrava se raspodjela ovih sredstava za 19 zdravstvenim ustanovama u FBiH čiji […]

Nastavi čitati

Potpisani ugovori za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije

U zgradi Vlade Hercegbosanske županije ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Božo Perić danas je potpisao ugovore temeljem javnog poziva za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije s predstavnicima općina Glamoča, Drvara, Kupresa, Bosanskog Grahova, Tomislavgrada i Grada Livna. Potpisivanju ugovora nazočili su predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin i ministar financija Draško […]

Nastavi čitati

VLADA HBŽ Suglasnost na izmjene i dopune programa utroška sredstava za potporu

Vlada HBŽ-a na posljednjoj je sjednici, između ostaloga, donijela odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekata iz programa “Potpora općinama – vodoprivreda”, utvrđenih proračunom HBŽ-a za 2022. Njome je utvrđena raspodjela sredstava za sufinanciranje projekata jedinica lokalne samouprave na području HBŽ-a od 700.000 KM. Dana je i suglasnost na izmjene i dopune programa utroška sredstava […]

Nastavi čitati

UNO BIH U siječnju prikupljeno 621 milijun KM neizravnih poreza

U siječnju 2019. godine prikupljeno je 621 milijun KM neizravnih poreza što je za 53 milijuna KM ili 9,33 posto više u odnosu na siječanj 2018. godine kada su prikupljeni neizravnih porezi iznosili 568 milijuna KM, pokazatelji su Uprave za neizravno oporezivanje BiH (UNO BiH). UNO BiH je u siječnju 2019. godini privredi vratila 121 […]

Nastavi čitati

RASPODJELA DOBITI Elektroprijenos BiH daje FBiH 4,1 a RS-u 2,9 milijuna KM

Skupština dioničara tvrtke za prijenos električne energije Elektroprijenos BiH donijela je danas u Banjoj Luci odluku o raspodjeli dobiti ove tvrtke u iznosu od 7,4 milijuna KM, od čega će Republici Srpskoj pripasti 2,9, a FBiH 4,1 milijun KM. Preostali iznos sredstava namijenjen je za rezerve Elektroprijenosa BiH. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je […]

Nastavi čitati

Novac županijama prema ekonomsko-proizvodnoj moći

Raspodjela javnih prihoda u FBiH jedno je od važnijih političko-ekonomskih pitanja ovog entiteta. Nezadovoljno svojom pozicijom, nekoliko županija je izrazilo neslaganje s trenutačnom raspodjelom javnih prihoda s jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje BiH. Smatraju da su u neravnopravnom položaju, jer raspodjela javnog novca mora biti realizirana na osnovi realnog stanja, prije svega na ekonomsko-proizvodnoj […]

Nastavi čitati