POZITIVNA TRGOVINSKA BILANCA Certificiranjem državnih šuma u BiH dovelo do rasta izvoza drvnog sektora

Više od pola državnih šuma je certificirano, navodi se u Informaciji o koordinaciji i usklađivanju procedura za ispunjavanje međunarodnih obveza i trgovinskih standarda u svezi s Uredbom o drvu Europskog parlamenta i Vijeća (EU br. 995/2010) o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva, koju je usvojilo Vijeće ministara […]

Continue Reading