Poslodavci: Žurno rasteretiti cijene rada i liberalizirati tržište u FBiH zbog nedostatka radne snage

Što žurnije rješavanje problema nedostatka radne snage kroz liberaliziranje tržišta rada u FBiH, rasterećenje cijene rada smanjenjem previsokih poreza i doprinosa na plaće, ukidanje ili smanjenje neopravdano visokih parafiskalnih nameta u cilju kreiranja povoljnijeg poslovnog okružja – osnovni su zahtjevi poslodavaca izneseni na okruglom stolu koji je danas u Tuzli organizirala Udruga poslodavaca u Federaciji […]

Continue Reading