ŽEPČE Realizacija kapitalnih projekata u vrijednosti više od 5 milijuna KM u 2018. godini

Na 21. sjednici Općinskog vijeća Žepče koja je održana pod predsjedanjem predsjedavajućeg Općinskog vijeća Žepče Muhameda Jusufovića usvojen je prijedlog proračuna općine Žepče za 2019. godinu u iznosu od 8.070.000,00 KM. Za njega je glasovalo 17 vijećnika, tri su vijećnika bila protiv i dva vijećnika suzdržana. Proračun je obrazložio pomoćnik načelnika Službe za gospodarstvo i […]

Nastavi čitati

VLADA HNŽ Pri izradi Proračuna za 2017. ključan Plan iz 2015. i realizacija tekućeg

Vlada Hercegovačko- neretvanske županije, na 32. sjednici održanoj u Hotelu “Grand” u Neumu, usvojila je Nacrt Zakona o zaštiti obitelji s djecom kojim se utvrđuju prava, uvjeti i način za ostvarivanje prava u zaštiti obitelji s djecom, postupak ostvarivanja prava, financiranje zaštite obitelji s djecom, Dječji tjedan, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje […]

Nastavi čitati