STRANA ULAGANJA BiH treća regija budućnosti, nagrade i ZH županiji, te RS-u

Foreign Direct Investment (FDI) magazin rangirao je Bosnu i Hercegovinu na 3. mjesto kao regiju budućnosti za privlačenje stranih ulaganja po osnovi troškova poslovanja za 2018., na osnovi suradnje i informacija koje je Agencija za unaprjeđenje stranih ulaganja u BiH (FIPA) o ekonomskim i ulagaćkim potencijalima naše zemlje. Kao predstavniku Bosne i Hercegovine, direktor FIPA-e […]

Nastavi čitati