POSUŠJE Stećci na Ričini proglašeni nacionalnim spomenikom

Na sjednici Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH donesene su odluke o proglašenju novih lokaliteta nacionalnim spomenicima. Tako se na ovoj pretižnoj listi kulturnih blaga našlo i arheološko područje – stećci kraj potoka Ričine u mjestu Čitluk, općina Posušje. Radi se o kasnostoljetnoj nekropoli od 6 stećaka koji svojim monumentalnim dimenzijama spadaju među najveće na […]

Continue Reading