Turistička zajednica HNŽ prestavlja projekt RiTour na sajmu u Madridu

Turistička zajednica Hercegovačko – neretvanske županije sudjelovat će u predstavljanju projekta RiTour – “Valorizacija kulturne i prirodne baštine kroz prekograničnu suradnju urbanih turističkih destinacija na kraškim rijekama jadranskog bazena” na međunarodnom sajmu Fitur, koji se održava od 23. 1. do 27.1.2019. u Madridu. Kako je priopćeno, projekt RiTour je fokusiran na krške rijeke jadranskog bazena […]

Continue Reading