TUNEL KVANJ-BUNA Pozvani vlasnici nekretnina u k.o. Stanojevići, Gubavica, Hodbina i Rotimlja na sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar objavilo je Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina nakon što je Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa V broj: 922/2018 od 19. srpnja utvrđen javni interes za izgradnju dionice Tunel Kvanj – Buna na Koridoru Vc („Službene novine FBIH“ br. 59/18 od 27.07.2018. godine). Kako stoji u oglasu, JP […]

Continue Reading