Javnom poduzeću Rudnik Tušnica 18.400 KM za sanaciju troškova

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada HBŽ-a je donijela Odluku o odobrenju transfera sredstava u svrhu sanacije troškova JP Rudnik Tušnica u iznosu 18.400,00 KM. Javno poduzeće Rudnik Tušnica vlasništvo je Vlade Hercegbosanske županije, kojemu je već duži niz godina blokiran žiro račun, Vlada je poduzela čitav niz mjera u prvom redu s ciljem rješavanja statusa […]

Nastavi čitati