Usvojena Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021.-2027.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, usvojila Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021-2027. godina, te utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog odluke o njenom usvajanju. Strategija je osnovni srednjoročni strateško-razvojni dokument kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u FBiH u razdoblju usklađenom s […]

Nastavi čitati

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA Za objekte vodnoga gospodarstva 630.000 KM, uskoro i strategija ruralnoga ravitka

Vlada Županije Zapadnohercegovačke donijela je, između ostaloga, na posljednjoj sjednici u Širokom Brijegu, Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu, a kriterij raspodjele sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika je broj učenika u devetim razredima osnovnih škola u ŽZH u školskoj 2017./2018. godini, kao i Odluku […]

Nastavi čitati