Raspodijeljeni prihodi ostvareni za pružanje usluga u zračnoj plovidbi

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, donijelo je Odluku o raspoređivanju prihoda ostvarenih po osnovi pružanja usluga u zračnoj plovidbi (rutne naknade) u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine za 2016. godinu. Prema Odluci, finalna baza en-route-troškova BiH za 2016. godinu je usvojena u ukupnom iznosu od 74.992.311,00 KM, uključujući i troškove […]

Nastavi čitati