Iločki podrumi – Izborna berba bobica šampion sajma Mostar 2019.

Ocjenjivanje kvalitete vina na Sajmu Mostar bez pretjerivanja predstavlja jednu od najrelevantnijih manifestacija ovog karaktera na prostorima Bosne i Hercegovine, i doista bi vrijedilo napora istu očuvati i razvijati i u buduće. Osim interesa domaćih proizvođača koji imaju priliku dobiti relevantnu sliku kvalitete svojih vina i mogu se vrlo jednostavno usporediti se sa drugim proizvođačima […]

Continue Reading