Bankama u BiH manje naknade

Upravni odbor Centralne banke BiH izmijenio je odluku o utvrđivanju i održavanju obveznih rezervi i utvrđivanju naknada na iznos rezervi te je smanjio naknade za čuvanje viškova likvidnosti i tako bankama oslobodio značajan iznos sredstava. U odluci CB BiH navodi se da se na sredstva obvezne rezerve po osnovi osnovice u domaćoj valuti ne obračunava […]

Continue Reading