UPOZORENJE Spam elektronička pošta prema korisnicima HT ERONET-a, ne logirajte se!

Primijećen je povećan promet SPAM elektroničke pošte prema korisnicima HT ERONET-a. Korisnici mogu primiti e-mail s lažirane adrese support@tel.net.ba u kojem se od njih traži slanje podataka spajanjem na lažiranu poveznicu za webmail. To su klasični phishing e-mailovi koji mogu otkriti osobne podatke trećim osobama ako korisnik prati upute iz e-maila. Poduzeli smo korake tehničke […]

Continue Reading

Iz ERONET-a upozoravaju korisnike: Povećan promet SPAM elektroničke pošte

Primijećen je povećan promet SPAM elektroničke pošte prema korisnicima HT ERONET-a. To su klasični phishing e-mailovi koji mogu otkriti osobne podatke trećim osobama ako korisnik prati upute iz e-maila. Iz Eroneta su poduzeli korake tehničke zaštite a korisnike inače savjetuju neka samo izbrišu e-mail. Ukoliko su korisnici već kliknuli na poveznicu i logirali se, moraju obvezno […]

Continue Reading