Odobrene kvote uvoza većeg broja stranih radnika u BiH

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva civilnih poslova donijelo odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2022., kojom se u značajnoj mjeri povećava broj radnih dozvola koje se u BiH mogu izdati strancima. Prema objavljenoj odluci o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za […]

Nastavi čitati

HRVATSKA U 2019. GODINI 65.100 radnih dozvola stranim radnicima

Vlada RH je na današnjoj sjednici odlučila da se u idućoj godini ukupno može izdati 65.100 radnih dozvola stranim radnicima, od čega je 15.000 dozvola za produženje već izdano. Najveći broj dozvola iz Vladine odluke o godišnjoj kvoti dozvola za zapošljavanje stranaca za iduću kalendarsku godinu odnosi se na djelatnosti graditeljstva, turizma i ugostiteljstva te […]

Nastavi čitati