U pomorskom prijevozu roba ostaju samo najjači

Brodarske kompanije, koje prevoze robe kao što su ugljen, željezna ruda i žitarice, očekuje teška godina u kojoj će samo najjači uspjeti prebroditi sve dublju krizu uzrokovanu slabom potražnjom i viškom brodova za najam, upozoravaju analitičari. Nevolje s kojima se suočavaju kompanije koje brodovima prevoze velike količine suhog rasutog tereta dijelom su posljedica slabije potražnje […]

Continue Reading