Zbog zagađenja: Kokošja jaja u Zenici i Tuzli opasna po zdravlje

BiH vijesti

Članovi Udruženja “Eko forum” Zenica i nekoliko ekoloških organizacija oglasili su se priopćenjem u kojem su javnosti prezentirali dio rezultata istraživanja nekoliko ekoloških organizacija o kvalitetu domaćih prehrambenih artikala.

Oni ističu da stanovništvo industrijskih gradova u srednjoj Bosni posebno treba biti oprezno pri konzumaciji kokošjih jaja koja su ozbiljno zagađena zbog teške industrije i opasna su po ljudsko zdravlje, posebno za djecu.

Monitoring kvaliteta domaćih kokošjih jaja proveli su Češka nevladina organizacija “Arnika” i njeni partneri iz Zenice, Tuzle, Srbije i Crne Gore. Za potrebe istraživanja, izabrane su lokacije u neposrednoj blizini željezara i termoelektrana da bi se utvrdilo da li ta industrija ima utjecaja na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

„Istraživanje je otkrilo alarmantno visoke koncentracije postojanih organskih polutanata u domaćim kokošjim jajima u neposrednoj blizini industrijskih postrojenja u Zenici i Tuzli. Ove kemikalije se akumuliraju u ljudskom organizmu i vežu za masnoće u ljudskom tijelu. Glavni izvor tog zagađenja su nesumnjivo željezara ArcelorMittal Zenica i termoelektrana Tuzla“, ističe ekspert za postojane organske polutante iz Češke nevladine organizacije “Arnika” Jindrich Petrlik.

Navedene kompanije su vjerovatno dominantni izvori teških metala i opasnih postojanih organskih polutanata, a ova dugotrajna kontaminacija predstavlja prijetnju po zdravlje lokalnih zajednica i lokalno stanovništvo bi trebalo poslušati preporuke koje mogu djelomično zaštititi njihovo zdravlje. Potrošnju domaćih kokošjih jaja trebalo bi svesti na minimum dok državna tijela vlasti ne nametnu uvjete za smanjenje zagađenja iz industrije, navodi se u saopćenju.
„ArcelorMittal Zenica već duže od godinu dana radi bez važećih okolinskih dozvola. Građani sada znaju koliko je opasan utjecaj zagađenja na prehrambene proizvode i na zdravlje. Naša tijela vlasti su i dalje odgovorni za postupno trovanje stanovništva“, ističe u priopćenju predsjednik “Eko foruma ” Zenica Samir Lemeš.

Kako se navodi u priopćenju, novo istraživanje je potvrdilo izravnu vezu između spaljivanja ogromnih količina uglja bez efikasnih industrijskih filtera i kontaminacije životne sredine. Koordinator energetske kampanje “Centar za ekologiju i energiju Tuzla” Denis Žiška navodi da pod takvim okolnostima izvoz električne energije možda i nije baš najbolja strategija za BiH.

Studija je pokazala da kontaminacija većine uzoraka prekoračuje higijenske limite iz Europske unije, za koje se smatra da su dopuštene granice sigurnosti. Istovremeno, industrijska postrojenja koja rade u područjima iz kojih su uzeti uzorci, predstavljaju glavne izvore zagađenja, navodi se u priopćenju Udruženja “Eko forum” Zenica.

poslovni-global.ba / ekoforumzenica.ba

Odgovori