U Federaciji BiH zaposleno 242.689 žena

BiH vijesti

Prema podacima Porezne uprave FBiH, broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31. svibnja 2024. godine je 548.183.

U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31. svibnja 2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 541.084, ovaj broj je veći za 7.099, a u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 30. travnja 2024. godine kada je iznosio 546.178, veći je za 2.005.

Na dan 31. svibnja 2024. godine u Federaciji BiH zaposleno je 305.494 ili 55,73 posto muškaraca i 242.689 ili 44,27 posto žena. Broj zaposlenih do 35 godine je 173.303, ili 31,61 posto, a broj zaposlenih koji je stariji od 36 godina je 374.880 ili 68,39 posto.

poslovni-global.ba

Odgovori