U Federaciju 2015. godine stranci uložili 379,2 milijuna KM, Hrvatska najviše, 163,7 milijuna KM

BiH vijesti

Federalna vlada usvojila je izvješće o realizaciji izravnih inozemnih ulaganja u Federaciji BiH za 2015. godinu u kojem je navedeno da su ona u FBiH iznosila 379,2 milijuna KM od ukupno 476,7 milijuna KM, koliko je realizirano u cijeloj Bosni i Hercegovine.

Najznačajnije zemlje investitori u 2015. godini u FBiH bile su Hrvatska (163,7 milijuna KM), Luxemburg (71,1 milijuna KM), Turska (62,6 milijuna KM), Nizozemska (40 milijuna KM), Austrija (33,2 milijuna KM),Kuvajt (27,6 milijuna KM), te Srbija (20,5 milijuna KM).

Istodobno, smanjenje inozemnog kapitala nastalo njegovom prodajom, ustupanjem cjelokupnog kapitala ili njegova dijela i brisanja iz registra iznosilo je 103,8 milijuna KM. Najznačajnija smanjenja odnosila su se na Francusku (-41,1 milijuna KM), Švicarsku (-36,1 milijuna KM), Slovačku (-17,8 milijuna KM) i Italiju (-3,8 milijuna KM).

Djelatnosti u okviru kojih je registrirano najviše inozemnih ulaganja su financijske uslužne djelatnosti – osim osiguranja i mirovinskih fondova (189,4 milijuna KM), telekomunikacije (65,8 milijuna KM), poslovanje nekretninama (49,6 milijuna KM), proizvodnja kemikalija (38,7 milijuna KM), upravljačke djelatnosti (33,8 milijuna KM), trgovina na veliko – osim trgovine motornim vozilima i motociklima (31,2 milijuna KM), osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi (17,3 milijuna KM), te proizvodnja pića (10,4 milijuna KM).

U izvješću su dati i pokazatelji o izravnim inozemnim ulaganjima od 1994. do konca 2015. godine koja su, za Federaciju BiH, iznosila 7.063,5 milijuna KM. U ovom razdoblju su od zemalja najveći investitori bile Hrvatska (1.913,2 milijuna KM), Austrija (1.681,6 milijuna KM), Njemačka (547,5 milijuna KM), Slovenija (466,7 milijuna KM), Švicarska (393,3 milijuna KM), Turska (360,8 milijuna KM), te Nizozemska (319,3 milijuna KM).

Negativne iznose investicija imale su Malezija (-15,6 milijuna KM), Norveška (-0,9 milijuna KM) i Slovačka (-0,2 milijuna KM).

Vlada FBiH je danas, također na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, prihvatila i informaciju o registriranim predstavništvima inozemnih osoba u FBiH, sa stanjem na dan 10.5.2016. godine. Najveći broj ovih predstavništava su otvorile osobe iz Hrvatske (88 ili 25,58 posto), Slovenije (38 ili 11,04 posto), SAD (32 ili 9,3 posto), Njemačke (23 ili 6,69 posto), Srbije (21 ili 6,1 posto), Austrije, Mađarske i Italija (po 16 ili 4,65 posto), Turske (15 ili 4,36 posto), te Švicarske (12 ili 3,49 posto).

poslovni-global.ba

Odgovori