U Opatiji predstavljen projekt “Turizam za mene”

Turizam vijesti

U Opatiji je predstavljen projekt “Turizam za mene”. Radi se o cijelom nizu radionica za osposobljavanje turističkih djelatnika za prihvat osoba s invaliditetom, ali i za zapošljavanje osoba s invaliditetom u turizmu. Sve je važnije u turističkoj promociji zemlje imati destinacije dostupne svima.

Sve više osoba s invaliditetom putuje, ljetuje, odmara se, obilazi znamenitosti. Uklanjanje prepreka i informiranost o pristupačnoj destinaciji iznimno su važne.

Ono što ohrabruje ulaganja su u prilagodbu smještaja i kretanja osoba s invaliditetom. Mnogi u turizmu već su prepoznali isplativost ovog dijela ponude.

Percepcija pristupačnosti destinacije, edukacija kadrova, zapošljavanje osoba s invaliditetom u turizmu suština su projekta “Turizam za mene”.

poslovni-global.ba

Odgovori