Udruženje stečajnih upravitelja BiH otišlo u stečaj

BiH vijesti

Početkom ovog mjeseca račun Udruženja pojavio se na listi blokiranih računa Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Ovo udruženje nalazi se na listi poreznih dužnika u Federaciji BiH na kojoj se nalazi gotovo 5.000 organizacija.

Predsjednik Komisije za ekonomsku i financijsku politiku Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Admir Čavalić kazao je da je Udruženje stečajnih upravitelja u BiH samo jedan od brojnih dužnika koji su u postupku likvidacije ili stečaja, a na otplatu tog duga vjerojatno se ne može računati u budućnosti.

“Primjećujemo da se položaj poreznih obveznika koji imaju veliki dug u najvećem dijelu ne mijenja, što navodi na zaključak da je potrebno da Vlada FBiH i Porezna uprava FBiH pronađu odgovarajući model otplate duga, s naglasak na održanju kontinuiranog poslovanja ovih subjekata. U kreiranju navedenog modela svakako će sudjelovati i Odbor za ekonomsku i financijsku politiku federalnog Parlamenta. Značajan broj velikih zaduženja dolazi iz javnog sektora – deset najvećih dužnika, a ključno je pitanje kako je nastao takav dug”, kazao je.

poslovni-global.ba

Odgovori