UIOBIH Inicijativa da se uvede PDV za igre na sreću nije prošla

BiH vijesti

Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje (UO UINO) BiH usvojio je danas Odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s Jedinstvenog računa za razdoblje listopad-prosinac 2016. godine.

Prema ovoj odluci, Federaciji BiH bit će doznačeno 64,29 posto prihoda s Jedinstvenog računa, a Republici Srpskoj 32,16 posto dok Brčko distriktu pripada 3,55 posto.

UO UINO usvojio je danas izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) kako bi se uskladio s novim Zakonom o carinskoj politici BiH, a riječ je o tehničkim izmjenama koje se tiču oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina pri uvozu robe u carinsko područje BiH, čime se vrši i usklađivanje s europskim zakonodavstvom.

Inicijativa nekoliko zastupnika Zastupničkog doma Paralemnta FBiH da se uvede PDV za igre na sreću nije danas prihvaćena na sjednici UO UINO jer je iz Uprave obrazloženo da je prijedlog takvog rješenja u suprotnosti s europskim direktivama.

Upravni odbor primio je k znanju izvješće o reviziji o financijskom poslovanju UINO za 2015. godinu, a razmatrana je i redovna mjesečna informacija o stanju i aktivnostima UINO gdje je istaknuto da su prihodi od PDV-a u porastu, priopćeno je iz UIOBiH.

poslovni-global.ba

Odgovori