Upute za uporabu opreme pod tlakom moraju biti na jednom od bh. službenih jezika

BiH vijesti

U razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca prošle godine, Agencija za nadzor nad tržištem BiH i tržišne inspekcije Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH su zajednički realizirale projekt nadzora zatvorenih ekspanzijskih posuda s membranom, objavila je Agencija.

Cilјevi projekta su bili utvrditi stanje zatvorenih ekspanzijskih posuda s membranom na tržištu Bosne i Hercegovine s aspekta sigurnosti i usklađenosti s Naredbom o opremi pod tlakom („Službeni glasnik BiH“, broj 52/11) i upoznati proizvođače, uvoznike i distributere s njihovim odgovornostima i dužnostima, te zahtjevima za ove proizvode.

Tijekom provedbe projekta izvršeno je 11 inspekcijskih kontrola koje su se zasnivale na administrativnoj provjeri dokumentacije i oznaka na proizvodu i vizualnoj provjeri proizvoda. Kontrolirano je 9 modela ekspanzijskih posuda od kojih je kod 6 utvrđena administrativna neusklađenost – uputstvo za uporabu nije prevedeno na jedan od jezika BiH, dok su ostala 3 modela bila usklađena s Naredbom o opremi pod tlakom. Poslovni subjekti su dragovoljno uskladili svih 6 modela neusklađenih proizvoda u ukupnoj količini od 1127 komada.

Na osnovu rezultata nadzora može se zaklјučiti, da je usklađenost zatvorenih ekspanzijskih posuda s membranom na tržištu BiH sa zahtjevima Naredbe o opremi pod tlakom zadovolјavajuća. Ipak, iz Agencije su skrenuli pozornost uvoznicima da su dužni osigurati sve neophodne informacije za potrošače, a prije svega kompletna uputa za uporabu koja mora biti na jezicima koji su u službenoj uporabi u BiH.

 

poslovni-global.ba (Foto: Agencija za nadzor nad tržištem BiH)

Odgovori