Uspješna suradnja EFSA-e s nadležnim tijelima za hranu u BiH

BiH vijesti

Prije ulaska u Europsku uniju, zemlje u procesu pristupanja moraju ispuniti određene uvjete. Sigurnost hrane igra važnu ulogu u pregovorima za članstvo u EU. U okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), koji se financira iz sredstava Europske komisije, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) radi s pretpristupnim zemljama.

Intenzivna suradnja između EFSA-u institucijama Bosne i Hercegovine za sigurnost hrane osnovana je 2009. godine. Predstavnici nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini su sudjelovali u brojnim radionicama o procjeni rizika i obuku o upravljanju krizom, studijskih putovanja u zemlje EU i posebnih sastanaka znanstvenih mreža EFSA znanstvenih kolokvija i konferencije.

Cilj novog IPA (2015-2017) je izgraditi kapacitete i ojačati spremnost nacionalnih vlasti o mogućnosti buduće suradnje s EFSA-e, kao punopravni članovi EU.

Sljedeća faza suradnje bit će usmjeren na podršku prikupljanje i razmjena podataka o zoonozama, antimikrobna rezistencija bolesti koje se prenose hranom i ostataka veterinarskih lijekova. Zajedničke aktivnosti projekta u suradnji s EFSA-i znanstvene zajednice EU je jačanje pripravnosti strukture u Bosni i Hercegovini za predviđanje i odgovor na postojeće i nadolazeće rizike podrijetlom iz hrane.

poslovni-global.ba / efsa.europa.eu

Odgovori