Uspostavljen Programa sigurnosti civilnog zrakoplovstva BiH

BiH vijesti

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o uspostavi Programa sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine.

Program sigurnosti civilnog zrakoplovstva BiH osigurat će poštivanje i primjenu međunarodnih konvencija i protokola koji se odnose na akte nezakonitog ometanja usmjerene protiv civilnog zrakoplovstva, njegovih objekata i sredstava, a u interesu sigurnosti i unapređenja učinkovitosti međunarodnog i domaćeg civilnog zrakoplovstva.

Novi program fokusiran je na primjenu standarda sigurnosti civilnog zrakoplovstva koji su utvrđeni uredbama Europske komisije i Aneksom 17 Čikaške konvencije o civilnom zrakoplovstvu, sukladno zaključcima Državnog odbora sigurnosti civilnog zrakoplovstva BiH.

Program sigurnosti BiH stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja ove odluke u Službenom glasniku BiH, kada prestaje važiti raniji Program sigurnosti BiH iz 2008. godine, koji više ne podržava međunarodne obveze BiH.

U roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog programa bit će doneseni propisi iz oblasti sigurnosti civilnog zrakoplovstva u okviru zakonima utvrđenih nadležnosti institucija BiH.

poslovni-global.ba

Odgovori