Usvojen Zakon: Od 1. rujna 500 KM mjesečno za svako treće i sljedeće dijete u obitelji

BiH vijesti

Zakon o zaštiti obitelji s djecom, koji jamči 500 KM mjesečno obiteljima za svako treće i sljedeće dijete do 7. godine života, usvojen je jednoglasno po hitnom postupku na 31. sjednici Skupštine ZHŽ-a održane u Širokom Brijegu.

Mjera će krenuti od 1. rujna 2022. godine, a rebalansom proračuna, koji je usvojen na 30. sjednici Skupštine, za ovu pronatalitetnu mjeru osigurana su 3,3 milijuna KM.

Za 2023. godinu za ovu mjeru bit će potrebno izdvojiti oko 10 milijuna KM.

Jedan od uvjeta je da obitelj ima prebivalište na području ZHŽ-e najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosit će se nadležnom Centru za socijalni rad, a pravo korisniku pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva. Detaljniji naputak o načinu podnošenja zahtjeva bit će donesen u roku od 15 dana.

poslovni-global.ba

Odgovori