Usvojena Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021.-2027.

Poljoprivreda vijesti

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, usvojila Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021-2027. godina, te utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog odluke o njenom usvajanju.

Strategija je osnovni srednjoročni strateško-razvojni dokument kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u FBiH u razdoblju usklađenom s trajanjem aktualne Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije (EU) do 2027. godine, kao i način njihovog ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za provedbu, monitoring, evaluacija i izvještavanje, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Strategijom je predviđeno stvaranje sigurnijeg i predvidljivijeg ambijenta za poljoprivredne proizvođače, organizatore otkupa i prerađivače, u kojem mogu jasno vidjeti koje mjere će se provoditi i na koji način, a kako kažu, ovo bi trebalo olakšati planiranje proizvodnje, prodaje i investiranja, te u konačnici rezultirati zdravim i održivim razvojem poljoprivrednog sektora u cjelini.

Ovaj dokument stavlja naglasak na podizanje kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te smanjenje negativnih utjecaja na okoliš. Kao prioritet navodi se i razvoj poslovanja poljoprivrednih zadruga i organiziranje poljoprivrednika u okviru zadružnih organizacija.

Izravna plaćanja se pojednostavljuju i pretvaraju u jedinstven sustav plaćanja po hektaru i grlu. Ovo ostavlja prostor županijskim ministarstvima da svoje specifične proizvodnje dodatno podrže iz svojih proračuna, a da svi proizvođači na prostoru Federacije imaju što ujednačenije uvjete za proizvodnju obzirom na stupanj potpore.

U obrazloženju je navedeno da je, u skladu s propisima, resorno federalno ministarstvo pribavilo mišljenje Federalnog zavoda za programiranje razvoja o provjeri usklađenosti teksta ove strategije sa Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027.

Usvajanjem strategije bit će potrebno donijeti nove zakone o poljoprivredi i o novčanim poticajima u ovoj oblasti.

poslovni-global.ba

Odgovori