Usvojeni financijski planovi izvanproračunskih korisnika i nacrt strategije razvoja NHŽ-a

BiH vijesti

Sukladno zacrtanim ciljevima Vlade za donošenje financijskih dokumenata za sljedeću u tekućoj godini, što je već učinjeno kada je u pitanju Proračun HNŽ za 2017. godinu, na 38. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije dala je suglasnost na financijske planove izvanproračunskih korisnika.

Tako je dana suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2016. godinu u iznosu 120.680.000,00 KM i na Financijski plan Zavoda za 2017. godinu u iznosu 121.931.000,00 KM te na Financijski plan Službe za upošljavanje za 2017. godinu u iznosu 13.485.525,00 KM.

Vlada je dala suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša za 2017. godinu u iznosu 2.550.000,00 KM, te na Financijski plan Agencije za privatizaciju u HNŽ za 2017. godinu u iznosu 786.500,00 KM.

Vlada je, također, dala suglasnosti na Financijski plan Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“ Mostar za 2017. godinu, Financijski plan Doma zdravlja Stari Grad Mostar za 2017. godinu i Financijski plan Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba „Stolac“ za 2017. godinu.

Dana je suglasnost i na odluke o izvršenju financijskih planova izvanproračunskih korisnika koje će, zajedno s financijskim planovima, biti upućene u skupštinsku proceduru kako bi bile razmatrane do konca tekuće godine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi usvojeno je niz odluka: Odluka o odobravanju novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2016. godinu Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u iznosu 254.583,32 KM, J.U. Kantonalnoj bolnici „Dr. Safet Mujić“ Mostar u iznosu 115.700,00 KM i J.U. Općoj bolnici Konjic u iznosu 63.050,00 KM, Odluka o odobravanju novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2016. godinu Zavodu za javno zdravstvo u iznosu 80.000,00 KM, Odluka o odobravanju novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2016. godinu Domu za stare Ravno u iznosu 60.000,00 KM i Odluka o odobravanju novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2016. godinu Domu zdravlja Uzinovići u iznosu 15.000,00 KM.

Vlada je, također, usvojila i Nacrt Strategije razvitka HNŽ kojega su na sjednici predstavili članovi Županijskog odbora za razvitak.

Iz resora Ministarstava za pitanja branitelja usvojena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava iz Proračuna HNŽ za 2016. godinu s pozicije Ministarstva za pitanja branitelja za pokrivanje troškova liječenja branitelja i članova njihovog obiteljskog kućanstva u iznosu 3.700,00 KM, te Odluka o odobravanju novčanih sredstava iz Proračuna HNŽ za 2016. godinu s pozicije Ministarstva za pitanja branitelja za pokrivanje troškova obilježavanja značajnih datuma.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je usvojila Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2016. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije „JU Veterinarski zavod HNŽ-K“ Mostar u iznosu 132.000,00 KM za potrebe subvencioniranja rada „JU Veterinarski zavod HNŽ“ Mostar, te akreditiranje mikrobioloških metoda.

Vlada je, također, donijela Odluku o odobravanju novčane pomoći iz Proračuna HNŽ za 2016. godinu Obrtničkoj komori HNŽ u iznosu 5.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Vlada je donijela niz odluka: Odluku o plaćanju opreme Županijskom sudu, Odluku o plaćanju opreme Općinskom sudu Čapljina, Odluku o plaćanju opreme Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Odluku o plaćanju stuba i priključka na sustav državne mreže za potrebe Općinskog suda u Čitluku.

poslovni-global.ba / Vlada HNŽ

Odgovori